<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.liga-tbx-kurnik.yoyo.pl">http://www.liga-tbx-kurnik.yoyo.pl</a> </center>